Aftrek van voorbelasting voor leden-ondernemers van VvE’s: hoe werkt dat precies?
Terug naar het overzicht

Aftrek van voorbelasting voor leden-ondernemers van VvE’s: hoe werkt dat precies?

Een VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van eigenaren in onroerend goed en heeft hiermee de verplichting om zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van dit gemeenschappelijk eigendom. Dat kunnen objecten zijn, maar ook infrastructuur. Alle leden-ondernemers betalen naar rato een periodieke bijdrage aan de VvE ter dekking van de kosten die hiervoor worden gemaakt. Over het algemeen is een VvE niet aan te merken als ondernemer wat betekent dat de VvE niet BTW-plichtig is. Hierdoor kan de VvE de BTW die drukt op de kosten die worden gemaakt voor het beheer en het onderhoud aan onroerende zaken niet in aftrek brengen. Echter worden deze onderhoudskosten indirect betaald door de leden-ondernemers en zij hebben wel recht op de aftrek van voorbelasting.

Proces inrichten voor financieel voordeel leden-ondernemers

Om cumulatie van drukkende BTW kosten te voorkomen, is het in het algemeen mogelijk om de aftrek van voorbelasting door te schuiven naar de leden-ondernemers. Zij kunnen dan de BTW die aan de VvE in rekening is gebracht zelf naar rato van hun aandeel in de VvE in aftrek brengen. Dat is echter wel gebonden aan spelregels. Vooraf is afstemming hierover met de Belastingdienst aan te bevelen. Maar ook de VvE zal hiervoor extra administratieve taken dienen te verrichten, onder andere door per lid periodiek informatie te verstrekken over inkoopfacturen en BTW.

Uiteraard geldt de aftrek van voorbelasting enkel voor leden-ondernemers die wél als ondernemer worden aangemerkt voor de BTW en daarmee BTW plichtig zijn.

Voor de VvE betekent dit wel extra werk, maar veelal weegt het financieel voordeel zeker op tegen de extra inspanningen. Wilt u inzicht in de mogelijkheden en voordelen en een dergelijk proces inrichten om als VvE de aftrek van voorbelasting door te schuiven naar de ondernemers? Laat het ons weten; wij helpen u hier graag mee.