Een goede bereikbaarheid van werklocaties is van essentieel belang
Terug naar het overzicht

Een goede bereikbaarheid van werklocaties is van essentieel belang

Herkent u dat: een prachtig bedrijventerrein, net ontwikkeld en uitgegeven, met goede voorzieningen en een fraaie uitstraling, maar zonder auto eigenlijk slecht bereikbaar? Zonde toch?

Zeker in de huidige tijd waarin we zien dat de bedrijvigheid enorm toeneemt, met groeiende files als gevolg, is het met verschillende vervoersmiddelen bereikbaar houden van werklocaties essentieel. Vaak is de bereikbaarheid met het OV al moeilijk, laat staan dat we het dan kunnen hebben over oplossingen voor de “last mile”. Maar al is de aansluiting op het OV lastig, dan is het toch de uitdaging om voor alle bedrijven in het gebied alternatieve vormen van vervoer, zoals fiets, e-bike of shuttles georganiseerd te krijgen. Als ieder voor zich de zoektocht naar oplossingen moet doorlopen, dan weet je bij voorbaat al dat oplossingen lastig of zelfs onmogelijk zullen worden. De mobiliteit van en naar een werklocatie verbeteren betekent veelal dat dergelijke oplossingen georganiseerd moeten worden aangepakt met een integraal mobiliteitsplan voor de gehele werklocatie. Pas dan worden oplossingen financieel aantrekkelijk en haalbaar.

Integraal mobiliteitsprogramma: stimuleren en faciliteren is key

Vanuit een integraal mobiliteitsprogramma wordt gekeken naar de omvang en het profiel van de organisaties, de herkomst (en reisafstanden) van de medewerkers, de werktijden en schaalgrootte. Vanzelfsprekend wordt vanuit het mobiliteitsprogramma de infrastructuur betrokken, maar de nadruk ligt op de werkgever en de werknemer. Andere vormen van vervoer dan de auto betekent namelijk vaak dat de werknemers een drempel over moeten. Deze drempel kan laag worden gehouden door panklare oplossingen uit te werken, waarmee de werkgever en de werknemer kunnen worden overtuigd.

Voor de werkgever zijn de vitale werknemer, maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook een goede bereikbaarheid van de locatie wezenlijke thema’s. De werknemer is vaak bereid om de fiets of e-bike te nemen, maar wil dan wel graag een goede stalling en douche-en omkleedgelegenheid. Dergelijke uitgangspunten worden meegenomen in het mobiliteitsprogramma. Daarnaast worden veelal stimulerende maatregelen opgenomen om het voor de “eerste fietsers” nog aantrekkelijker te maken om te gaan fietsen.
Door daarnaast de ontbrekende schakels in het bestaande netwerk te ontwikkelen, wordt de gewenste overstap van de auto naar de fiets of het OV bevorderd. Dit betreft dus niet alleen het fietsgebruik voor woon-werkverkeer, maar ook de mogelijkheid om fietsen in te zetten op de werklocatie. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld deelfietsen worden ingezet met een stallingsmogelijkheid bij het OV-punt.

Samenwerking met verschillende stakeholders voor slimme mobiliteitsoplossingen

Het slim inrichten van mobiliteitsoplossingen draagt bij aan het verduurzamen van het gebied, de uitstraling en het verminderen van parkeerproblemen. Tevens wordt door de toename van het fietsgebruik indirect bijgedragen aan een veiligere omgeving. In samenwerking met de lokale overheid, de gebiedsontwikkelaar, de werkgevers in het gebied en andere stakeholders kunnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt vanuit een hiervoor op te stellen integraal mobiliteitsprogramma.

Positieve resultaten in de Waarderpolder

Een dergelijk programma genaamd ‘Beter op weg’ is in 2016 ontwikkeld voor De Waarderpolder in Haarlem. De uitvoering van het mobiliteitsprogramma draait bijna een half jaar… en met succes!

Inmiddels doen tientallen bedrijven mee en heeft een groot aantal medewerkers de auto ingeruild voor de fiets. Door middel van een vergoeding in de eerste maanden werden de medewerkers gemotiveerd om de auto te laten staan en de woon-werkroute fietsend af te leggen. Nu sparen de medewerkers met het loyaliteitsprogramma voor spitspunten, waarmee zij gebruik kunnen maken van diverse interessante kortingen en aanbiedingen. Daarnaast kunnen de werkgevers met dit project geld besparen en tegelijkertijd bijdragen aan minder CO2 uitstoot. Een win-win dus!

Wij zijn erg enthousiast over het tot nu toe behaalde resultaat en samen met alle betrokken partijen pakken we door om de Waarderpolder nog beter bereikbaar te houden. Tot slot zorgt een mobiliteitsprogramma niet alleen voor minder spitsvermijdingen en files, maar ook voor meer vitaliteit. Een half uur fietsen per dag is namelijk een enorme boost voor je gezondheid. Dus: uit de spits en op de fiets!