Parkmanagement nieuwe stijl

Tegenwoordig is parkmanagement op bedrijventerreinen en werklocaties onmisbaar om te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen die door zowel de eigenaren als de gebruikers worden gesteld. Daarnaast fungeert het bedrijventerrein of de werklocatie niet alleen als vestigingsplaats, maar ook als visitekaartje van de bedrijven. In de basis zijn de belangrijkste uitgangspunten van elk bedrijventerrein en werklocatie schoon, heel en veilig. Met Park concepts® bent u verzekerd van deze basis, maar dat niet alleen, wij gaan met onze totaalaanpak nog een paar stappen verder.

De totaalaanpak van Park concepts®

Park concepts® draagt middels parkmanagement bij aan de veiligheid, uitstraling én kwaliteit van het bedrijventerrein. Wij houden het bedrijventerrein duurzaam op niveau, waardoor het gebied zijn aantrekkingskracht behoudt. Want met plezier naar je werk gaan, daar hoort een sfeervolle omgeving ook bij.
Wij kunnen als een van de weinige organisaties met ‘parkmanagement nieuwe stijl’ volledig inspelen op uw vraag door slimme, integrale oplossingen die meerwaarde bieden voor alle doelgroepen op locatie. Onze buitengewone aanpak zorgt voor een aantrekkelijk werkklimaat en slimme dienstverlening, zodat de gebruikers van het bedrijventerrein zich thuis voelen in hun werkomgeving. Park concepts® is de geschikte partner om uw locatie op niveau te houden en de verbinding tussen de gebruikers te creëren.

De rol van de parkmanager

De parkmanager fungeert als eerste aanspreekpunt voor de gebruikers op locatie en is verantwoordelijk voor alle tactische en operationele zaken. Hierbij zorgt de parkmanager voor een juiste afstemming tussen alle stakeholders, waaronder het Bestuur, de gemeente, de leveranciers en de gebruikers van het bedrijventerrein. Tevens is het de taak van de parkmanager om kansen te signaleren, hierop in te spelen en zo de locatie naar een hoger niveau te tillen: van beheren naar presteren!

Full-service dienstverlening

Park concepts® biedt parkmanagement met daarnaast, indien gewenst, mogelijkheden voor een full-service dienstverlening voor bedrijventerreinen, kantorenparken en werklocaties. Het bieden van toegevoegde waarde vanuit het parkmanagement en het ontzorgen met specifieke diensten voor alle stakeholders speelt in op de vraag naar meer en betere dienstverlening. Dat vraagt echter wel een andere aanpak met specifieke kennis. Met onze totaalaanpak wordt voor uw locatie specifiek maatwerk gecreëerd, waardoor uw locatie aantrekkelijk en duurzaam op niveau blijft.

Webbased beheersoftware

Als parkmanagementorganisatie maken wij gebruik van specifiek ontwikkelde software voor het beheer van bedrijventerreinen, kantorenparken en werklocaties. Vanuit deze software wordt de ledenadministratie bijgehouden, kunnen facturen worden verstuurd, contributie kan worden geïnd, meldingen worden gevolgd, contracten worden beheerd, opdrachten en leveranciers worden geregistreerd en de financiële administratie wordt gevoerd. Ook communicatie met de leden kan vanuit deze software worden gevoerd. Het Bestuur krijgt van ons periodiek de benodigde en gewenste informatie, zodat het bestuur de ontwikkelingen goed kan volgen. Kortom, een compleet integraal digitaal dossier.

De voordelen van onze dienstverlening op een rij

 • Eén vast aanspreekpunt;
 • 24 uur per dag bereikbaar;
 • Als onderscheidend concept voor uw locatie, verbetert de concurrentiepositie;
 • Met de inschakeling van Park concepts® als parkmanagementorganisatie beschikt het Bestuur over expertise over alle vereiste kennisvelden;
 • Full-service dienstverlening en beheer van het bedrijventerrein, kantorenpark of werklocatie;
 • Maakt en houdt het gebied aantrekkelijk en leefbaar, met kwaliteitsbehoud of –verbetering;
 • Draagt bij aan het op niveau houden van de waarde van grond en opstallen;
 • Zorgt voor een duurzame invulling;
 • Houdt hierdoor de werkgelegenheid in stand;
 • Geeft door slimmere oplossingen efficiency- en inkoopvoordelen tegen integraal lagere kosten;
 • Geeft voordeel voor alle stakeholders;
 • Ontzorgt de eigenaars en gebruikers met de ondersteunende activiteiten en diensten, waardoor kan worden gefocust op de corebusiness.

Wilt u parkmanagement introduceren op uw locatie of wilt u het huidige parkmanagement uitbesteden? Laat het ons weten: wij gaan graag met u in gesprek!