Administratief beheer | Parkmanagement

Voor het administratief en technisch beheer, contractbeheer en calamiteiten en communicatie maken wij gebruik van specifieke beheersoftware. Alle beschikbare informatie over de locatie wordt opgeslagen in ons systeem, zodat een compleet digitaal dossier aanwezig en beschikbaar is. Met dit systeem kunnen wij u een integraal inzicht geven in de feiten en cijfers van het park.  

Wat bieden wij u:

  • Wij houden het ledenbestand bij. Het ledenbestand wordt periodiek gecheckt bij het Kadaster;
  • Alle juridische documenten en contracten, zoals incassocontracten en inkoopcontracten, worden in ons systeem opgeslagen en beheerd; looptijden en expiratiedata van contracten worden automatisch op datum gesignaleerd, waardoor contracten ruim voor de opzegdatum of beëindigingsdatum zichtbaar worden en met het Bestuur kan worden afgestemd welke stappen voor de volgende periode kunnen worden genomen;
  • Voor de polissen van de afgesloten verzekeringen geldt hetzelfde. Daarnaast worden verzekeringen periodiek gescand of de afgesloten dekking nog toereikend is.