Bestuursondersteuning | Parkmanagement

Het Bestuur volledig ontzorgen en de kennis aanbieden die het Bestuur nodig heeft om het juiste beleid te voeren, de juiste keuzes te maken en de benodigde beheeractiviteiten geheel uit handen te nemen: daar staan wij voor. Wij zorgen voor de juiste afstemming tussen alle stakeholders, waarbij het beheer op locatie wordt uitgevoerd door onze parkmanager.

Met onze brede en jarenlange ervaring op het gebied van vastgoedbeheer, vastgoedmanagement, VvE beheer, maar ook facilitaire dienstverlening en vastgoedontwikkeling beschikken wij over een uniek pakket aan kennis. Deze kennis willen wij graag inzetten om het Bestuur optimaal te faciliteren en de locatie optimaal te laten floreren.

Wat bieden wij u:

  • Wij bereiden de bestuursvergaderingen voor, stemmen de te bespreken onderwerpen af met het Bestuur en zorgen ook hier voor de het opstellen en versturen van de uitnodigingen, agenda’s en het maken van de verslagen van de Bestuursvergadering;
  • Ruim voor de ALV wordt jaarlijks de concept-jaarrekening met het Bestuur besproken en bij instemming van het Bestuur worden deze voorafgaand aan de ALV verzonden aan de leden. Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen;
  • Wij bereiden met het bestuur de algemene ledenvergadering  voor, versturen namens het Bestuur de uitnodiging en de agenda, wonen de vergaderingen bij en stellen de notulen hiervan op. Wij zorgen, na afstemming over de notulen met het Bestuur, voor verzending van de notulen. In principe versturen wij e.e.a. via de mail vanuit onze beheersoftware, echter deze kunnen op verzoek ook per post worden verzonden;
  • Wij verzorgen voor het Bestuur de diverse acties en besluiten en verzorgen de communicatie naar de leden en/of gebruikers en andere stakeholders;
  • Periodiek zullen parkmanagementvergaderingen plaatsvinden.