Gebiedsontwikkeling 3.0

De ontwikkeling van bedrijventerreinen is vandaag de dag sterk veranderd. Gebiedsontwikkeling 3.0 voor werklocaties en bedrijventerreinen wordt gezien als een brede, integrale aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten. Het betreft een combinatie van ontwikkeling, beheer en gebruik van het vastgoed, waarbij vooral naar de vraag van de eindgebruiker wordt gekeken. Zij moeten immers aansluiting vinden bij het bedrijventerrein en zich thuis voelen in een sfeervolle werkomgeving. Bij gebiedsontwikkeling 3.0 wordt tevens zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid en circulariteit. Maar.. zo’n integrale aanpak is complex!

Integrale ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling 3.0 heeft een enorme impact op samenwerkingsvormen. Deze samenwerkingsvormen worden namelijk heel anders: in de vorm van een partnership. Niemand, waaronder de gebiedsontwikkelaar, is immers meer alleen in staat om aan deze complexe vraag te voldoen. Gebiedsontwikkeling 3.0 kijkt naar en werkt vanuit de levensduur van de gebouwde omgeving met een full-service dienstenpakket. Ook werkt gebiedsontwikkeling 3.0 veelal vanuit een gemeenschappelijk belang in de vorm van een VvE, coöperatie, stichting of fonds. Park concepts® speelt volledig in op deze ontwikkeling en wil hierin koploper zijn bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantorenparken en werklocaties.

De unieke werkwijze van Park concepts®

Wij koppelen gebiedsontwikkelaars, beleggers, huurders en gebruikers door een bijzondere integrale aanpak en bij voorkeur middels gebiedsontwikkeling 3.0 voor een optimaal resultaat. We verbeteren hiermee de samenwerking en de uitwisseling van kennis tussen deze partijen. Hiervoor heeft Park concepts® een specifiek model ontwikkeld, waarbij wij integrale diensten leveren met eenduidige uitstraling en kwaliteit voor de gehele locatie. Tevens ontstaan hierbij mogelijkheden voor bijzondere combinaties waardoor efficiency- en inkoopvoordelen worden behaald.

Met hospitality- en gemaksdiensten voor alle gebruikers op locatie ontzorgt Park concepts® de gebiedsontwikkelaar, beleggers, huurders en de gebruikers. Dit doen wij niet alleen op uitvoerend niveau, maar ook op tactisch en strategisch niveau. De integrale voorzieningen die hiervoor nodig zijn, maken dan onderdeel uit van de algehele gebiedsontwikkeling van het bedrijventerrein, kantorenpark of de werklocatie.

Meer weten over gebiedsontwikkeling 3.0? Vraag onze whitepaper aan via het contactformulier. Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw locatie? Laat het ons weten: wij gaan graag met u in gesprek!