Technisch beheer en onderhoud | Parkmanagement

De basis voor de uitvoering van de beheer- en onderhoudswerkzaamheden wordt gevormd door het meerjarenonderhoudsplan dat jaarlijks geactualiseerd zal dienen te worden door middel van een “rolling forecast”. Vanuit het meerjarenonderhoudsplan zal een jaarplanning met een bijbehorende begroting worden opgesteld. Het aanwezig zijn van een meerjarenonderhoudsplan is derhalve wezenlijk. Ook het opstellen hiervan kunnen wij voor u uitvoeren.
 

Wat bieden wij u:

  • Het uitvoeren van de dagelijkse beheertaken;
  • Het opstellen van jaarplannen voor de uitvoering van het onderhoud;
  • Uiteraard voeren wij alle besluiten uit de Bestuursvergaderingen en ALV op een correcte en efficiënte wijze uit;
  • Om tot een goed vergelijk te komen worden voor uitvoerende bedrijven selectiecriteria opgesteld, meerdere offertes opgevraagd en wordt uw inkoopprocedure gevolgd waarna wij het Bestuur adviseren over de optimale aanbieding;
  • Op basis van het besluit van het Bestuur of de ALV worden inkoopopdrachten geformuleerd en desgewenst ter formele bevestiging voorgelegd aan het Bestuur;
  • Bij de opdracht zullen betaalschema’s en betaalcriteria onderdeel uitmaken. Op basis van de geleverde prestatie, welke door ons zal worden gecontroleerd, zullen facturen betaalbaar worden gesteld;
  • Daar waar het garantiezaken betreft, zullen wij deze voor u oppakken en betreffende partijen aanspreken om tot correcte afwikkeling te komen.;
  • Wij zijn het dagelijks aanspreekpunt voor leveranciers (uitvoering van hun opdrachten), de afwikkeling van schades, verzekeringsclaims en overige aspecten;
  • Tekeningen, technische gegevens, opdrachten en overzichtstekeningen van het park worden, na verkrijging hiervan, digitaal door ons beheerd en up to date gehouden;
  • Het organiseren en opdragen van de facilitaire diensten.