Advies en management voor vastgoed, werklocaties en bedrijventerreinen

Park concepts® adviseert in brede zin over vraagstukken voor uw locatie of uw vastgoed. Maar ook op het gebied van specifieke diensten hiervoor, zoals mobiliteit, duurzaamheid, of profilering en vastgoedstrategie. Hiervoor bieden wij diensten op strategisch, tactisch en operationeel niveau en zijn wij u al vanaf de planontwikkeling van dienst als strategisch partner. Daarnaast voeren wij het management over de uit te voeren werkzaamheden.

Voor werklocaties

De vraag naar werklocaties is voortdurend aan verandering onderhevig. Innovatie en vernieuwing bij de bedrijven gaan structureel door; dit wordt ook van een werklocatie verwacht. De ruimtelijke opzet en typologie van de bedrijvigheid en de aanwezige faciliteiten sluiten lang niet altijd meer aan bij de vraag van vandaag. Hoe wordt de potentie van uw werklocatie beter uitgenut en wat is hiervoor nodig? Welke functies passen op de locatie en welke faciliteiten zijn hiervoor nodig? Of is de werklocatie toe aan revitalisering? En wanneer is transformatie een passend perspectief. Park concepts® is hierin van onderzoek tot regie op de realisatie uw partner.

Wij adviseren gebiedsontwikkelaars, gemeenten en ondernemersverenigingen bij het proces dat nodig is om tot professioneel parkmanagement/beheer te komen. Daarbij verzorgen wij de gehele opzet van gewenste en mogelijke diensten vanuit het parkmanagement, de profilering van het gebied, werken de hiervoor gewenste (infrastructurele) voorzieningen uit, stellen de businesscases op, rekenen het hele programma door tot op het niveau van de hoogte van de servicekosten/ledenbijdrage en geven tevens aan wat de consequenties kunnen zijn voor de uitgiftevoorwaarden. Wij begeleiden u indien gewenst vanaf het eerste initiatief, maar verzorgen tevens het parkmanagement voor u.

Voor vastgoed

Het ontwikkelen en actueel houden van een integraal plan voor vastgoedbeheer is een dynamisch proces. Wat zijn de doelstellingen die u met het vastgoed wenst te bereiken?  En is de huidige strategie wel realistisch en uitvoerbaar? Maakt u nog voldoende rendement op uw vastgoed? Hoe kunt u dit optimaliseren? Of wilt u de duurzaamheidsprestaties van het vastgoed verbeteren?
Wat uw vraag ook is: wij kunnen u adviseren en begeleiden in dit proces en u ondersteunen om de door u gekozen strategie ten uitvoer brengen. Maar ook praktische zaken, zoals een meerjarenonderhoudsplan of jaarplan kunnen wij voor u uitvoeren.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u meer weten over ons advies en management? Laat het ons weten: wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.