Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Samen met andere ondernemers is het mogelijk om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op te richten binnen een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of winkelgebied. De ondernemers investeren samen in de veiligheid, leefbaarheid en kwaliteit van het gebied wat leidt tot een aantrekkelijke en veilige werkomgeving. Zo is het ook mogelijk om vanuit de BIZ het gebied te promoten om bijvoorbeeld meer gebruikers aan te trekken. De gemeente faciliteert de BIZ door de bijdrage vanuit de ondernemers te innen en deze in de vorm van een subsidie ter beschikking te stellen aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert. Daarnaast houdt de gemeente toezicht op de ontwikkelingen en de gang van zaken.

Park concepts® verzorgt het gehele BIZ traject

Het traject om tot een BIZ te komen vergt zowel tijd als kennis. Park concepts® kan dit gehele traject voor u verzorgen; van het opstellen van een BIZ-plan tot de daadwerkelijke start van de BIZ. Hierbij is het essentieel dat er voldoende draagvlak is voor de BIZ onder de ondernemers. Een belangrijke voorwaarde voor een BIZ is namelijk dat de meerderheid van de investerende organisaties instemt met de BIZ. In dit kader draagt Park concepts® zorg voor een goede communicatie en introductie van de BIZ. Zo worden alle gebruikers van de locatie betrokken waardoor er draagvlak kan worden gecreëerd.

Bent u benieuwd of een BIZ voor uw locatie mogelijk is en wat Park concepts® voor u kan betekenen? Laat het ons weten: wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor een BIZ door te spreken.