Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Een werkomgeving die schoon, heel en veilig is; dit kan mede worden gerealiseerd door het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Ook Park concepts® is zich bewust van het belang van het KVO en kan u helpen om het keurmerk te behalen en te hanteren!

Wat houdt het Keurmerk Veilig Ondernemen in?

Het KVO helpt betrokken partijen zoals de ondernemers, gemeente, politie en brandweer om gezamenlijk ervoor te zorgen dat overlast en criminaliteit worden beperkt. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door maatregelen zoals betere (overval)preventietrainingen, openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie wat zorgt voor een schoon, goed onderhouden en veilige omgeving. Uit cijfers van MKB-Nederland blijkt dat ondernemers, medewerkers en andere gebruikers van de werklocaties zich een stuk veiliger en prettiger voelen wanneer het KVO wordt gehanteerd binnen hun werkomgeving. Daarnaast zorgt het KVO voor een beter imago van het gebied, wat een duidelijk signaal afgeeft aan zowel de gebruikers van het gebied als mensen met minder goede bedoelingen. Meer informatie over het keurmerk leest u hier.

Park concepts® draagt bij aan het behalen en hanteren van het KVO

Voor een succesvol KVO is een onderlinge samenwerking tussen alle stakeholders onmisbaar. Park concepts® is hierbij de geschikte regiepartner om het gehele proces voor u te organiseren. Door een concrete en doelmatige aanpak toe te passen, zorgt Park concepts® ervoor dat alle stakeholders worden betrokken, een gebiedsanalyse plaatsvindt en maatregelen worden ondernomen zodat uiteindelijk het KVO certificaat kan worden verkregen. Met onze aanpak wordt de basis gelegd om zowel alle stakeholders evenals de ondernemers intensiever te laten samenwerken wat bijdraagt aan de kwaliteit van de werkomgeving.

Wilt u ook het Keurmerk Veilig Ondernemen behalen of verlengen voor uw locatie? Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden door te spreken.