Het mobiliteitsconcept voor bedrijventerreinen en werklocaties

Voor het langdurig goed laten functioneren van bedrijventerreinen en werklocaties is een goede bereikbaarheid van wezenlijk belang. Dat geldt niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor alle bezoekers, gebruikers en dienstverleners van de locatie. Ook is de bereikbaarheid van de afzonderlijke gebouwen hierbij essentieel, dus ook de mobiliteit óp het bedrijventerrein of de werklocatie is belangrijk. Als dit niet goed is geregeld, zullen alternatieve vormen van vervoer niet of onvoldoende worden gebruikt en slibben aanrijroutes dicht door het structurele autogebruik.

Voor nieuwe én bestaande werklocaties

De aanleg en inrichting van een nieuwe locatie biedt natuurlijk de beste uitgangspositie, zowel vanuit de infrastructuur als de benodigde voorzieningen voor een duurzame bereikbaarheid. Maar nieuwe gebiedsontwikkelingen komen vandaag de dag niet zoveel meer voor. Voor nieuwe locaties geniet het de voorkeur dat alternatieve vormen van vervoer gemakkelijk en vanaf de eerste dag op de nieuwe werkplek te gebruiken te zijn, anders zullen de reizigers deze vormen mijden. Het voor de eerste keer in gebruik nemen van de nieuwe huisvesting is het ideale moment om het reisgedrag te veranderen. Op bestaande bedrijventerreinen en werklocaties zal per situatie de beste aanpak voor een mobiliteitsoplossing nader dienen te worden onderzocht. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de aanwezigheid van openbaar vervoer en voorzieningen als parkeren, laadpalen, maar ook fietspaden.

Wat houdt het mobiliteitsconcept in en wat zijn de effecten?

 • Een integraal concept dat deel kan uitmaken van een specifiek concept voor de locatie (zoals duurzaamheid), met een structureel betere bereikbaarheid en afhandeling van het verkeer;
 • Een samenwerking met, en betrokkenheid van, werkgevers op de locatie;
 • Oplossingen op het gebied van mobiliteit voor bedrijventerreinen en werklocaties die elkaar aanvullen en zo worden gevormd tot één integrale mobiliteitsoplossing voor alle bedrijven op locatie;
 • Eén mobiliteitsidentifier als beheermodel en met stuurinformatie uit reispatronen;
 • Een slim en arbeidsbesparend afrekensysteem.

Voor een integrale, duurzame, mobiliteitsoplossing is het vaak nodig om meerdere vormen van mobiliteit te koppelen of in elkaar over te laten lopen tot één mobiliteitssysteem, inclusief de hiervoor benodigde voorzieningen op de locatie, het beheer van de vormen van mobiliteit, de benodigde voorzieningen en de financieel-administratieve afwikkeling. Belangrijk is dan tevens dat goede reisanalyses worden gemaakt, waardoor optimalisatie van reispatronen mogelijk is.

Met onze mobiliteitsoplossing voor bedrijventerreinen en werklocaties is het mogelijk het (openbaar) vervoer van en naar de locatie te koppelen aan vormen van vervoer óp de locatie! De koppeling van alle diensten op de locatie kan plaats vinden vanuit een beheermodel met één mobiliteitsidentifier, die alle vormen van mobiliteit kan koppelen, beheren en afrekenen. De te gebruiken vormen van mobiliteit kunnen op individueel niveau worden ingesteld, met voor de werkgever slechts één periodieke verzamelfactuur. Wij werken hierbij zoveel mogelijk vanuit het principe van ontzorgen en het creëren van gemak voor de gebruikers en de werkgevers. Dat is pas makkelijk; een complete mobiliteitsoplossing voor alle bedrijven op locatie! Dit wordt veelal voorafgegaan door een mobiliteitsscan die per reiziger de meest optimale vorm van reizen onderzoekt. Zo wordt uiteindelijk de beste mobiliteitsoplossing voor het bedrijventerrein of de werklocatie gerealiseerd.

Uw locatie blijft met onze mobiliteitsoplossing langdurig goed bereikbaar

De mogelijke effecten van het mobiliteitsconcept:

 • Het structureel bereikbaar houden van de locatie;
 • Het bij de realisatie van groei van de locatie minder laten groeien van de verkeersbewegingen van en naar de locatie dan wanneer geen maatregelen worden getroffen;
 • Indien wenselijk en mogelijk de verbinding creëren tussen meerdere bedrijventerreinen en werklocaties in de directe omgeving, waardoor verdere optimalisatie in reisoplossingen kan ontstaan;
 • Mobiliteit op bedrijventerreinen en werklocaties als integraal onderdeel van duurzaamheidsdoelstellingen voor de locatie;
 • Het bevorderen van gemak voor de reiziger door niet alleen mobiliteit van en naar de locatie te bevorderen, maar ook óp de locatie, waardoor een gedragsverandering bij de automobilist ontstaat;
 • Het ontzorgen van de ondernemers/werkgevers voor het (integraal) reizen als onderdeel van het full-service concept van Park concepts®;
 • Financieel voordeel voor de werkgever door besparing op de administratieve handelingen, op inkoop en door terugvordering van BTW.

Wilt u meer weten over ons mobiliteitsconcept en wat voor uw locatie mogelijk is? Neem contact met ons: wij spreken graag de mogelijkheden met u door.