Integraal vastgoedbeheer

Vanuit de jarenlange ervaring met vastgoedportefeuilles, bedrijventerreinen en werklocaties, facilitaire dienstverlening, vastgoedontwikkeling en het beheer hiervan heeft Park concepts® deze brede kennis gebundeld in een nieuwe manier van vastgoedbeheer.

Vastgoed dat door Park concepts® wordt beheerd en gefaciliteerd met het full-service concept is onderscheidend, behoudt aantrekkingskracht en blijven duurzaam op niveau. Uiteraard verrichten wij de basiswerkzaamheden die nodig zijn voor correct vastgoedbeheer, waaronder de (financiële) administratie en het technisch beheer. Tevens kunt u 24/7 gebruik maken van onze meldkamer bij calamiteiten en meldingen. Wij bieden als vastgoedbeheerder maatwerk dat volledig aansluit bij uw bedrijfsvoering. Door de dagelijkse zorg en de hiervoor benodigde beheeractiviteiten van de objecten uit handen te nemen, ontzorgen wij u volledig. Met Park concepts® als uw vastgoedbeheerder heeft u altijd één vast aanspreekpunt, zodat u verzekerd bent van korte en duidelijke communicatielijnen.

Ontdek onze full-service aanpak voor uw vastgoed

Om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van vastgoedlocaties en –portefeuilles op niveau te houden en vastgoed duurzaam te exploiteren, zal de vastgoedbeheerder tevens rekening moeten houden met het belang van de locatie, de huurders en de gebruikers. Of het nu gaat om uw vastgoedportefeuille, werklocaties of solitaire gebouwen; Park concepts® biedt slimme, integrale oplossingen die meerwaarde bieden voor gebied, gebouw en gebruiker. Met het uitbesteden van het vastgoedbeheer aan Park concepts® bent u verzekerd van de benodigde expertise en kwaliteit.

Uw vastgoedbeheer uitbesteden: wat kunt u van ons verwachten?

Bij onze activiteiten werken  wij in het kader van governance vanuit de gewenste functiescheiding in de taken van beheren, administreren en financiën; scheiding van taken en verantwoordelijkheden conform uw condities. Wij signaleren op een proactieve wijze tijdig de ontwikkelingen in het vastgoed, hebben periodiek overleg met de opdrachtgever, verzorgen periodiek rapportages (financieel, technisch, marktontwikkelingen, calamiteiten en meldingen) op objectniveau en op portefeuilleniveau. Zo bent u altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen en de huidige status van het vastgoed. De rapportages leveren wij aan op basis van uw condities. Wij werken conform opdracht en procedure van de opdrachtgever, vaak op basis van Service Level Agreement (SLA), waarin afspraken worden gemaakt over de beheeractiviteiten, planning van uit te voeren werkzaamheden, opvolging van taken en calamiteiten, wijze van registratie en rapportages. Daarnaast wordt in ons geautomatiseerd systeem een compleet logboek van de taken bijgehouden.

De voordelen van onze dienstverlening op een rij

  • Eén vast aanspreekpunt;
  • 24 uur per dag bereikbaar;
  • Met de inschakeling van Park concepts® als vastgoedbeheerder beschikt u over expertise over alle vereiste kennisvelden;
  • Full-service dienstverlening;
  • Maakt en houdt het vastgoed aantrekkelijk en leefbaar, met kwaliteitsbehoud of –verbetering;
  • Draagt bij aan het op niveau houden van de waarde van grond en opstallen
  • Zorgt voor een duurzame invulling;
  • Geeft door slimmere oplossingen efficiency- en inkoopvoordelen tegen integraal lagere kosten;
  • Geeft voordeel voor alle stakeholders;
  • Ontzorgt de eigenaars en gebruikers met de ondersteunende activiteiten en diensten, waardoor kan worden gefocust op de corebusiness.

Wilt u ook uw vastgoedbeheer uitbesteden? Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden door te spreken.