Calamiteiten en meldingen | Vastgoedbeheer

Calamiteiten, (technische) meldingen en klachten kunnen 24/7 door gebruikers van de locatie worden gemeld. Dit kan zowel telefonisch, per mail als via onze app. De opdrachtgever wordt in de periodieke rapportages geïnformeerd over de calamiteiten, (technische) meldingen en klachten.

Wat bieden wij u:

  • Het aannemen en registreren van de calamiteiten of onderhoudsklachten;
  • Het checken op correctheid en compleetheid van de melding;
  • Het verstrekken van opdrachten voor het laten uitvoeren van de noodzakelijke (herstel)werkzaamheden (vooraf zullen hiertoe afspraken met het Bestuur worden gemaakt over mandaat);
  • Het controleren van de voortgang van de uitvoering;
  • Het beoordelen van de correctheid van de ter zake ingediende facturen;
  • Het financieel afwikkelen van de facturen (procedure nader af te stemmen met het Bestuur);
  • Communicatie naar betrokken partijen of personen.