Financieel- administratief beheer | Vastgoedbeheer

Wij verzorgen de gehele financiële administratie van de portefeuille. De debiteuren- en crediteurenadministratie wordt periodiek bijgewerkt en gemanaged. Wij stellen periodiek een rapportage voor u op, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.
Op basis van de contractuele afspraken tussen verhuurder en huurder kunnen de huren via ons systeem automatisch worden geïncasseerd. Betaaltermijnen worden hierbij nauw gevolgd en met u wordt vooraf een standaard procedure afgesproken indien betalingen uitblijven.

Wat bieden wij u:

  • Opstellen Incassomachtigingen en het incasseren van de huren;
  • Communicatie over de periodieke huurindex naar de huurders;
  • Betalingsachterstanden: in overleg met u wordt de hiervoor opgestelde procedure gevolgd;
  • Wij verzorgen voor u desgewenst de periodieke Btw-aangiften en –betalingen en kunnen eventuele bezwaarschriften opzetten en indienen;
  • Vanuit de financiële administratie verzorgen wij voor u periodiek rapportages, de jaarrekening, inclusief balans, exploitatie, toelichtingen en uitgangspunten, en maken wij een specificatie van de reserveringen en afschrijvingen en kunnen wij u per huurder of per periode de betaalde bedragen specificeren;
  • Fondsmanagement, renderen van de totale vastgoedportefeuille en van de afzonderlijke objecten;
  • Rapportages over huurinkomsten, kosten van onderhoud en zakelijke lasten;
  • Het opstellen van de begroting voor de servicekosten, de communicatie met de huurders ter zake en het periodiek innen en jaarlijks verrekenen met de werkelijk gemaakte kosten;
  • Preview renderen van de portefeuille en de afzonderlijke objecten door middel van periodieke rapportages, opgestelde prognoses en het inzichtelijk maken van de werkelijke realisatie;
  • Verwerking gehele administratie, aanleveren bescheiden ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening van het fonds.