Ondersteuning projectontwikkelaars

Vanuit het VvE Beheer hebben wij een specifieke dienst ontwikkeld dat aansluit bij de verplichtingen van projectontwikkelaars bij de realisatie van koopappartementen. De projectontwikkelaar heeft namelijk de verplichting om een VvE op te richten en in het eerste jaar de voorzittersrol hierin te vervullen. Vanuit deze voorzittersrol moeten diverse taken worden verricht, zoals:

  • Het geven van opdracht aan de notaris voor het opstellen van de statuten;
  • Inschrijving bij de KvK;
  • Het openen van een bankrekening;
  • Het bepalen van de breukdelen van de afzonderlijke leden;
  • Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan om de hoogte van de ledenbijdrage te berekenen (vanaf 2018 gaan hier wettelijke eisen voor gelden);
  • Het opstellen van een huishoudelijk reglement;
  • Het opstellen van de agenda, versturen van de uitnodigingen, opstellen van de presentielijst, reserveren van de locatie, en notuleren
  • Het inrichten en up to date houden van de administratie;
  • Het incasseren van de ledenbijdrage;
  • ​Het afsluiten van verzekeringen en overeenkomsten met dienstverleners.

Uit ervaring weten wij dat deze bijkomende zaken afleiden van de corebusiness van projectontwikkelaars. Zeker op het moment van verkoop van de appartementen, waarbij alle aandacht op het verkoopproces gericht moet zijn.

Voor een voorspoedige oplevering en vlot beheer

Wij ontzorgen de projectontwikkelaar door voorgenoemde werkzaamheden uit handen te nemen of hierin te ondersteunen. Dat betekent dat wij bij de start van de verkoop al meedraaien met de projectontwikkelaar om de voorbereidende onderdelen te organiseren en uit te voeren, waardoor kopers direct goed worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van de VvE en ook weten wat bijvoorbeeld de hoogte van de ledenbijdrage voor het eerste jaar zal zijn. Daarnaast zijn wij gedelegeerd voorzitter van de VvE, zodat alle hieruit voortvloeiende taken door ons worden opgepakt. Hierbij wordt de opdrachtgever geïnformeerd over de lopende zaken en worden acties goed afgestemd. Wij dragen bij aan een voorspoedige oplevering en vlot beheer. Als opdrachtgever heeft u geen zorgen, maar blijft u wel betrokken. Uiteraard denken wij graag met u mee en zorgen wij ervoor dat de bewoners zorgeloos kunnen genieten van hun woning.