Administratief beheer | VvE Beheer

Een juiste VvE administratie is de basis voor een goed functionerende  VvE. Van het inrichten van de administratie tot het beheren van de contract en het up to date houden van het archief; met het uitbesteden van het VvE beheer aan Park concepts® weet u zeker dat de administratie op correcte wijze wordt gevoerd.

Wat bieden wij u:

  • Het inrichten van de administratie van de VvE;
  • Het inrichten en actueel houden van het digitaal archief;
  • Het opslaan en beheren van alle leverancierscontracten in ons systeem. Looptijden en expiratiedata van contracten worden automatisch op datum gesignaleerd, waardoor contracten ruim voor de opzegdatum of beëindigingsdatum zichtbaar worden en met het Bestuur kan worden afgestemd welke stappen voor de volgende periode kunnen worden genomen;
  • Voor de polissen van de afgesloten verzekeringen geldt hetzelfde. Daarnaast worden verzekeringen periodiek gescand of de afgesloten dekking nog toereikend is;
  • Het ledenregister wordt periodiek gecheckt bij het Kadaster. Het gebeurt namelijk een enkele keer dat een verkopende/kopende partij dan wel de notaris een transactie vergeet door te geven aan  het Bestuur;
  • Indien wordt besloten voor automatische incasso van de ledenbijdrage, dan worden de incasso-contracten tevens in het digitaal dossier beheerd.
  • Alle beschikbare informatie over de VvE en de opstallen wordt opgeslagen in het beheersysteem, zodat een compleet dossier aanwezig en voor het Bestuur beschikbaar is.