Financieel- administratief beheer | VvE Beheer

Wij verzorgen de gehele financiële administratie van de VvE. De debiteuren- en crediteurenadministratie wordt periodiek bijgewerkt en gemanaged. Wij stellen periodiek een rapportage voor het Bestuur op, zodat het Bestuur volledig op de hoogte is van de ontwikkelingen.

Wat bieden wij u:

  • Het voeren van een actuele financiële administratie van de VvE;
  • Het bewaken van betalingen en mogelijke  betalingsachterstanden en het nemen van incasso- en, indien noodzakelijk, rechtsmaatregelen. De te volgen procedure wordt met het Bestuur afgestemd. Extra kosten die hiervoor worden gemaakt worden doorbelast aan de veroorzaker;
  • Het jaarlijks opstellen van balans, verlies- & winstrekening, inclusief exploitatie, toelichting en uitgangspunten;
  • Het opstellen van een concept begroting op basis van het Meerjarenonderhoudsplan en het jaarplan, met daaruit volgend een voorstel voor de ledenbijdrage voor het volgende boekjaar;
  • Wij beheren in overleg met het Bestuur de bankrekeningen;
  • Wij zijn tevens gesprekspartner voor de kascontrolecommissie, stemmen de concept jaarrekening met de commissie af (na goedkeuring van het Bestuur) en beantwoorden de eventuele vragen;
  • Wij stellen de onderbouwing voor het Reservefonds groot onderhoud/niet voorziene kosten op, evenals  de onderbouwing voor de eventuele bestemmingsreserves.
  • Wij verzorgen in overleg met het Bestuur de betalingen van de gecontracteerde leveranciers en de zakelijke lasten.