Technisch beheer en onderhoud | VvE Beheer

De basis voor de uitvoering van de werkzaamheden vormt het meerjarenonderhoudsplan dat periodiek geactualiseerd zal dienen te worden. Vanuit het meerjarenonderhoudsplan en de uitgevoerde inspectie zal in overleg met het Bestuur een jaarplan met een bijbehorende begroting worden opgesteld. Het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan kunnen wij desgewenst aanvullend uitvoeren. 

Wat bieden wij u:

 • Voor het technisch beheer en onderhoud biedt Park concepts® de volgende dienstverlening:
 • Het opstellen van een jaarplan van uit te voeren jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden, mede op basis van het meerjarenonderhoudsplan;
 • Een jaarlijkse inspectie van het object, met het signaleren van afwijkingen op het jaarplan.
 • Het doen van voorstellen aan het Bestuur voor preventief en correctief onderhoud, waarna dit wordt verwerkt in de planningen;
 • Het doen van voorstellen voor de facilitaire diensten, zoals schoonmaak;
 • Het opnemen en verzorgen van storingen en klachtenonderhoud;
 • Het opvragen van offertes, beoordelen hiervan en het, na overleg met het Bestuur, contracteren van de betreffende leveranciers;
 • Het steekproefsgewijs controleren van de in uitvoering zijnde of uitgevoerde werkzaamheden;
 • Het beoordelen van de ter zake ingediende facturen;
 • Het, na accordering van het Bestuur, betaalbaar stellen van de goedgekeurde facturen;
 • Tekeningen, technische gegevens, opdrachten, contracten en overzichtstekeningen van het object worden, na verkrijging hiervan, digitaal door ons beheerd en up to date gehouden.

Uiteraard voeren wij alle genomen besluiten uit de Bestuursvergaderingen en de vergadering uit. Om tot een goed vergelijk te komen worden voor uitvoerende bedrijven richtlijnen en technische beschrijvingen opgesteld en worden meerdere offertes opgevraagd. Op basis van het besluit van het Bestuur of de vergadering wordt de inkoopopdracht geformuleerd en desgewenst ter formele bevestiging voorgelegd aan het Bestuur. Bij de opdracht maken betaalschema’s en betaalcriteria deel uit van de voorwaarden bij opdracht. Op basis van de geleverde prestatie, welke door ons zal worden gecontroleerd, worden na afstemming met het Bestuur facturen betaalbaar gesteld.

Daar waar het garantiezaken betreft, zullen wij deze namens het Bestuur oppakken en de  betreffende partijen aanspreken om tot correcte afwikkeling te komen. Wij zijn het dagelijks aanspreekpunt voor leveranciers (uitvoering van hun opdrachten), de afwikkeling van schades, verzekeringsclaims en overige aspecten.