Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen in Zuid-Holland opnieuw opengesteld: een mooi moment voor een gebiedsscan van uw bedrijventerrein!
Terug naar het overzicht

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen in Zuid-Holland opnieuw opengesteld: een mooi moment voor een gebiedsscan van uw bedrijventerrein!

De provincie Zuid-Holland wil de samenwerking op bedrijventerreinen stimuleren en de kwaliteit van de bedrijventerreinen verbeteren en op peil houden. Hiervoor heeft de provincie Zuid-Holland voor 2017 opnieuw de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen opengesteld. Vorig jaar is goed gebruik gemaakt van deze subsidieregeling om bedrijventerreinen verder te ontwikkelen en hopelijk worden ook dit jaar weer mooie stappen gezet. Maar hoe bepaal je nou die concrete stappen in de juiste richting voor de meest optimale ontwikkeling van het bedrijventerrein? Wat zijn de knelpunten en waar liggen de kansen?

De gebiedsscan als vertrekpunt én voor 90% subsidiabel

Om gemeenten, besturen en beheerorganisaties van bedrijventerreinen (zoals verenigingen en stichtingen) te ondersteunen bij het bepalen van de meest optimale ontwikkeling van het bedrijventerrein heeft Park concepts® een specifieke tool ontwikkeld: de gebiedsscan. De gebiedsscan geeft inzicht in de knelpunten en de mogelijkheden van thema’s, concepten, diensten en mogelijke voorzieningen die tot doel hebben toegevoegde waarde te leveren aan het gebied en voor de gebruikers. U krijgt een totaalanalyse waarna voor de knelpunten en de oplossingen diverse businesscases en een concreet en haalbaar actieplan kunnen worden opgesteld. Zo beschikt u over handvatten waarmee de locatie kan worden geoptimaliseerd. Door de subsidieregeling is de gebiedsscan voor 90% subsidiabel: een mooi vertrekpunt om het bedrijventerrein duurzaam op niveau te brengen en de kwaliteit van het gebied te verbeteren!

Subsidieaanvraag

Uiteraard kunnen wij u helpen met de aanvraag van de subsidie. De regeling wordt opengesteld op 28 augustus a.s. en de aanvraagperiode loopt tot en met 31 december 2017. Meer informatie over de subsidieregeling, de benodigde formulieren en enkele formats vindt u hier.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijventerrein? Laat het ons weten: wij spreken deze graag met u door. Mail ons via contact@parkconcepts.com of bel naar 010 269 60 69.

Downloads

› Brochure Gebiedsscan