De gebiedsscan

Met de gebiedsscan krijgt u volledig inzicht in de mogelijkheden van uw locatie; een totaalanalyse met concrete vervolgstappen. Zo kunt u meerwaarde creëren voor de gebruikers op uw locatie en hiermee ook voor uw locatie de meest optimale koers en verdere ontwikkeling bepalen. Met deze gebiedsscan krijgt u niet alleen zicht op de mogelijke diensten voor de gebruikers, maar kunt u ook de locatie beter profileren en krijgt u handvatten om de locatie optimaal te beheren.

Het doel van de gebiedsscan

De gebiedsscan heeft als doel u inzicht te geven in de mogelijkheden van thema’s, concepten, diensten en mogelijke voorzieningen die tot doel hebben toegevoegde waarde te leveren aan het gebied en voor de gebruikers. De gebiedsscan geeft inzicht in de mogelijkheden op basis waarvan u kunt besluiten onderdelen hiervan nader uit te werken tot concrete oplossingen, diensten of business cases en is het vertrekpunt voor het inhoudelijk vorm geven aan en structureren hiervan.

Vanuit de gebiedsscan worden onder meer de volgende aspecten onderzocht:

  • Inrichting en (beheer)structuur;
  • Veiligheid, beveiliging en KVO-B;
  • Mobiliteit en bereikbaarheid;
  • Collectieve diensten, voorzieningen en faciliteiten;
  • Ondernemersklimaat en community;
  • Duurzaamheid en circulariteit;
  • Eventuele leegstand en aanpak;
  • Imago, uitstraling, profilering en marketing.

Uitvoering en vervolgstappen

Wij verkennen de aanwezige plannen, visies, uitgangspunten en de huidige beheersituatie van de locatie. Vervolgens hebben wij een gesprek met de eigenaar/ontwikkelaar van de locatie over thema’s, concepten, visies en beleid vanuit de gebiedsontwikkeling, met als doel te verkennen waar de zwaartepunten liggen/kunnen worden aangebracht die de gebiedsontwikkeling van de locatie ondersteunen. Daaropvolgend wordt een eerste opzet gemaakt van de mogelijke diensten, faciliteiten en voorzieningen voor de locatie. Om de wensen, behoeften, mogelijkheden en eventuele knelpunten van de gebruikers in kaart te brengen, gaan wij met een aantal stakeholders van de locatie in gesprek. De scan en de gesprekken worden uitgewerkt tot oplossingsrichtingen, waarbij voorstellen worden gedaan voor de meest optimale ontwikkeling van de locatie. Zodoende kunt u gericht keuzes maken en de verdere koers van de locatie bepalen.

Als vervolg op het onderzoek en de gekozen richtingen/onderwerpen of thema’s kunnen de bevindingen worden uitgewerkt in concrete plannen. Hierbij worden voor specifieke onderwerpen businesscases opgesteld. Zo wordt de haalbaarheid dan wel de kosten van specifieke diensten of voorzieningen bepaald evenals de financiële consequenties, zoals het effect op investeringen of servicekosten.

Bent u benieuwd hoe wij de gebiedsscan voor uw locatie kunnen uitvoeren? Laat het ons weten: wij spreken graag de mogelijkheden en aanpak met u door.

Bekijk ook onze brochure:

Downloads

› Brochure Gebiedsscan - Park concepts®