Naast Zuid-Holland is de gebiedsscan ook in Noord-Holland subsidiabel: een mooi moment voor een kwaliteitsslag voor uw bedrijventerrein!
Terug naar het overzicht

Naast Zuid-Holland is de gebiedsscan ook in Noord-Holland subsidiabel: een mooi moment voor een kwaliteitsslag voor uw bedrijventerrein!

Vanuit het huidige uitvoeringsprogramma Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) kunnen gemeenten, besturen en beheerorganisaties van bedrijventerreinen subsidie krijgen voor diverse onderwerpen op het bedrijventerrein. Dit betreft beheer van het bedrijventerrein, verduurzaming, transformatie en digitale infrastructuur op het bedrijventerrein.

Uit de evaluatie blijkt dat de subsidieregeling doeltreffend is, wat betekent dat er dus al mooie stappen zijn gezet om werklocaties in Noord-Holland toekomstbestendig te maken. Het uitvoeringsprogramma is verlengd tot en met 2019 en vanaf 31 augustus a.s. kan subsidie worden aangevraagd: een goed moment om ook uw bedrijventerrein kwalitatief en duurzaam op niveau te houden. 

De gebiedsscan als vertrekpunt én voor 50% subsidiabel

Om gemeenten, besturen en beheerorganisaties van bedrijventerreinen (zoals verenigingen en stichtingen) te ondersteunen bij het bepalen van de meest optimale ontwikkeling van het bedrijventerrein heeft Park concepts® een specifieke tool ontwikkeld: de gebiedsscan.

De gebiedsscan geeft inzicht in de knelpunten en de mogelijkheden van thema’s, concepten, diensten en mogelijke voorzieningen die tot doel hebben toegevoegde waarde te leveren aan het gebied en voor de gebruikers. U krijgt een totaalanalyse waarna voor de knelpunten en de oplossingen diverse businesscases en een concreet en haalbaar actieplan kunnen worden opgesteld. Zo beschikt u over handvatten waarmee de locatie kan worden geoptimaliseerd. Door de HIRB subsidieregeling is de gebiedsscan voor 50% subsidiabel: een mooi vertrekpunt om het bedrijventerrein duurzaam op niveau te brengen en de kwaliteit van het gebied te verbeteren!

Subsidieaanvraag

De subsidie kan vanaf 31 augustus a.s. worden aangevraagd. Uiteraard kunnen wij u helpen met de aanvraag van de subsidie. Meer informatie over het uitvoeringsprogramma vindt u onderaan deze pagina.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw bedrijventerrein? Laat het ons weten: wij spreken deze graag met u door. Mail ons via contact@parkconcepts.com of bel naar 010 269 60 69.

Downloads

› Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Werklocaties 2017-2019